Οι προτάσεις του καταστήματος από τις νέες παραλαβές.