Το κατάστημα Οπαλίνα σας ενημερώνει. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away). Επίσης, λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών των ταχυμεταφορικών εταιρειών, η Οπαλίνα έχει την δυνατότητα η αποστολή των αγορών σας να βρίσκεται εντός 48ώρου στην πόλη σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατάστημα.